головна про Іваничі і Іваничівщину публікації - новини, статті, огляди форум - місце спілкування іваницівців і не тільки фотогалерея сайти жителів Іванич і Іваничівщини довідка працевлаштування профспілка працівників інформаційних технологій - програмісти, системні адміністратори і інші гостьова книга про нас - проект, цілі, завдання докладно розділи, які існують на сайті
Іваничі і Іваничівщина
геральдика Іванич
Іваничівський район
інвестиції і підприємництво
наші музеї
земляки
пейзаж
08/08/2008
комент.:[0]
Детальніше

Детальніше пан
08/08/2008
комент.:[0]
Опитування
Каталог установ і організацій мiста Нововолинськ

Яндекс.Метрика
Курс долара

Погода в Іваничах
 
Футбольна Ліга Іваничівщини

Інвестиції А 
Іваничі – інвестиційно привабливий район

       Становлення економіки України та її адаптація до вимог європейської спільноти вимагає особливої уваги до регіонального розвитку. Невід’ємною складовою цієї стратегії є інноваційна політика, що насамперед базується на створенні сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур для її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між ними, тобто формування сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної діяльності та розвитку підприємництва у інноваційній сфері.
       Незважаючи на труднощі інноваційна сфера України зберігає життєздатність і тенденцію розвитку. Цьому сприяють як ринкові, так і адміністративні важелі. Роль держави при цьому повинна бути вагомішою. Особливо це стосується інвестиційних аспектів інноваційної діяльності. Інвестування капіталів в нові технології дозволить суттєво активізувати виробничу активність, збільшити кількість робочих місць, а також, що особливо важливо, стимулюватиме        інноваційний розвиток підприємств, організацій, а отже розвиток регіонів та економіки країни вцілому.
        Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
       Основним об’єктом інноваційної діяльності є інновації – новостворені і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери, забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії.
       Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” (36/02-ВР) об'єктами інноваційної діяльності виступають:
       • інноваційні програми і проекти;
       • нові знання та інтелектуальні продукти;
       • виробниче обладнання та процеси;
       • інфраструктура виробництва і підприємництва;
       • організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;
       • сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
       • товарна продукція;
       • механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
       Пріоритетними напрямками у сфері залучення іноземних інвестицій є:
       - розвиток агропромислового комплексу, створення нових і реконструкція діючих потужностей харчової і переробної промисловості;
       - машинобудівна, деревообробна та легка галузі;
       - реконструкція і технічне переобладнання підприємств;
       - охорона довкілля та розвиток соціальної інфраструктури;
       - туристично-рекреаційний комплекс.
       Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.
       В районі є всі необхідні можливості для створення з участю іноземних інвесторів підприємств з іноземними інвестиціями, спільних підприємств, франчайзингових підприємств, філій ТНК. Цьому сприяє наявність здорової конкуренції, відсутність монополій, значний людський потенціал, а також різностороння підтримка іноземного інвестора органами місцевої влади, яка полягає в створенні сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів, наданні консультацій щодо можливостей залучення іноземних інвестицій, у врегулюванні спорів, а також у всілякому стимулюванні припливу іноземного капіталу в межах своєї компетенції.
       Іваничі вигідно від інших регіонів вирізняється своїм транспортно-географічним положенням на перетині важливих торговельних потоків до країн Західної Європи.
       Іваничі - традиційно трудонадлишкова область і ринок праці є особливо привабливим, оскільки для нього характерним є:
       - високий рівень освіти та кваліфікації кадрів;
       - велика пропозиція трудових ресурсів;
       - сприятливі економічні умови;
       - керованість трудовими ресурсами (через місцеві центри зайнятості населення).
       Аналізуючи досвід роботи вже існуючих місцевих підприємств з іноземними інвестиціями, можна однозначно стверджувати про успішність таких капіталовкладень. Отож, іноземним інвесторам досить лише посіяти зернинки в нашу родючу волинську землю, а врожай не забариться.
       Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.

Інвестиційні пропозиції району »SA 24.04.2008

Реклама  
Ваша реклама на нашому сайті